Care 2 grow

Finanční řízení
Z

Stanovování finanční strategie, hospodářského plánu a finančního rozpočtu v součinnosti s ostatními univerzálními celky organizace.

Z

Stanovování strategie získávání a alokace zdrojů.

Z

Nastavení procesů a řízení aktivit v rámci finančního řízení společnosti.

Z

Optimalizace aktiv, pasiv a daňové zátěže, řízení cash-flow.

Z

Zajišťování efektivnosti hospodaření organizace.

Z

Analyzování finančních ukazatelů podnikového controllingu.

Z

Sledování rizik, jejich hodnocení a nastavení opatření k jejich odvrácení nebo minimalizaci.

Z

Zajišťování aktuálních zpráv o stavu finančních zdrojů a výsledcích podnikového hospodaření.

Z

Poskytování finančních analýz, prognózování a doporučení pro rozhodování managementu organizace.

Z

Reprezentování organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty auditorskými, daňovými a účetními orgány.

Z

Spolupráce s ostatními univerzálními celky organizace.