Care 2 grow

Obchodní a marketingové řízení
Z

Monitorování a analyzování trhu a vývojových trendů, nacházení nových obchodních příležitosti

Z

Sestavování a správa marketingového rozpočtu

Z

Rozvíjení aktivit v oblasti marketingové komunikace

Z

Analyzování a příprava marketingových aktivit, komunikace s medii

Z

Stanovování interních směrnic pro obchodní činnost organizace

Z

Monitoring, analýza trhu a konkurence

Z

Rozvoj vztahů v segmentu klíčových zákazníků organizace

Z

Reprezentování organizace na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky a dalšími subjekty

Z

Analyzování výsledků obchodních aktivit organizace a příprava zpráv o průběhu a výsledcích obchodní činnosti organizace

Z

Spolupráce s ostatními segmenty organizace

Naše specializace

SALES DEVELOPMENT

Analýza trhu a prodejních kanálů, nastavení prodejní strategie a měřitelných cílů, realizace

OBCHODNÍ TÝMY A CALLCENTRA

Nastavení výkonnostních procesů a jejich měření, tvorba kompletní metodiky, coaching

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A JEJICH SPOKOJENOST

Analýza zákaznické spokojenosti, nastavení a realizace projektů

ŘÍZENÍ PROJEKTOVÝCH TÝMŮ

Iniciace projektu, jeho plánování a návrh, následná realizace a monitoring a kontrola a v neposlední řadě vyhodnocení projektu a jeho uzavření

MARKETING

Nastavení a realizace marketingové strategie, brand a event management