Care 2 grow

Personální poradenství
Z

Příprava, průběžná aktualizace, řízení implementace a vyhodnocení personální strategie organizace

Z

Zpracování výhledů v oblasti lidských zdrojů v souladu s cíli organizace a realizace kroku k zjištění personálních potřeb organizace

Z

Stanovení, koordinace a optimalizace personálních procesů

Z

Metodická činnost v oblasti personálních procesů

Z

Nastaveni systému a procesů výběru, náborů, adaptace, rozvoje, hodnocení, odměňování, motivace, uvolňování a propouštění zaměstnanců

Z

Analyzování a příprava zpráv o průběhu personálních procesů, jejich funkčnosti a přínosu